Thiết bị thông minh

Vĩnh Cát Group hướng tới phát triển thành một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hoạt động trong ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm:

- Thiết bị phiên dịch thông minh, máy bán hàng thông minh

- Thiết bị chiếu sáng (đèn năng lượng mặt trời, đèn led cao cấp...)

- Thương mại dịch vụ

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, an toàn, thuận tiện và đơn giản

Copyright © 2019 vinhcatgroup. All rights reserved